Intencje mszalne

Aktualne

Po

16

listopad 

Święto Rocznicy  Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu.

7:00 1) Do Mił. Bożego za † Emila Wolnik.

         2) Do Mił. Bożego za † ks. Joachima Kubiczek z ok. ur.

Wt

17

listopad

Św. Elżbiety Węgierskiej, zak.

7:00 1) Do Mił. Bożego za †† rodziców Józefa i Elfrydę, brata i Helenę Strzybny.

       2) Do Mił. Bożego za † Stefana Ciuła w I rocz. śm. /od sąsiadów i znajomych/

Śr

18

listopad

Bł. Karoliny Kózkówny, dz. m.

6:30 Różaniec w intencji młodego pokolenia.

7:00 1) Do Boskiej Op. MBTP z podzięk. za otrzymane łaski z prośba o dalsze

                                            Boże bł. i opiekę Matki Bożej.

        2) Do Mił. Bożego za † siostrę Annę w I rocz. śm., rodziców Józefa

                                                               i Jadwigę Lelek.

Cz

19

listopad

Bł. Salomei, zak.

7:00  Do Mił. Bożego za dusze w czyść. cierpiące.

17:00 1) Do Mił. Bożego za †† rodziców Antona i Annę Sichma i zm. dzieci.

           2) Do Mił. Bożego za †† Mariana Kolegę i Natalię Szamber

                                            /od pracowników Ośrodka Zdrowia/

Pt

20

listopad

Św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

7:00 1) Do Mił. Bożego za † Czesławę Kowalik.

         2) Do Mił. Bożego za † brata Manfreda Kunich.

18:00/Św. Krzyż/   Do Mił. Bożego za †† Ernesta i Jadwigę Janik.

19:00 Adoracja w int. rodzin.

So

21

listopad

Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny: św. Tarsycjusza patrona ministrantów.

7:00 Do Boskiej Op. z podzięk. za otrzymane łaski z prośba o dalsze Boże

                              bł. i zdrowie w int. Michała z ok. 21 rocz. ur.

15:00 Do Boskiej Op. z podzięk. za otrzymane łaski z prośba o dalsze Boże

               bł. i zdrowie w int. Anieli i Gintra Hadamiec z ok. 60 rocz. ślubu

18:00 Do Mił. Bożego za †† dziadków Panek i Bugla.

N

 22

listopad

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA   

7:00 Do Mił. Bożego za † matkę Cecylię Nowak z ok. ur.

8:15 /niem/ Do Mił. Bożego za † ojca Jana Mludek z ok. ur.

9:30 Do Boskiej Op. z podzięk. za otrzymane łaski z prośba o dalsze Boże

                              bł. i zdrowie w int. Szymona z ok. ur.

11:00 /Św. Krzyż/ Do Boskiej Op. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą  o dalsze

     Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Dawida Rutyna z ok. 18 rocz. ur.

14:30 Nieszpory.

 

Po

23

listopad

Dzień powszedni

7:00 1) Do Boskiej Op. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.

                   i zdrowie w int. Pawła Pientka z ok. 80 rocz. ur.

      2) Do Mił. Bożego za †† rodziców Rozalię i Józefa, siostrę Annę i 6 braci.

Wt

24

listopad

Andrzeja Dung-LAc, prezb. i Towarzyszy mm.

7:00 1) Do Boskiej Op. z podzięk. za otrzymane łaski z prośba o dalsze Boże bł.

                         i zdrowie w int.  Elżbiety Kolberg z ok. ur.

         2) Do Mił. Bożego za † męża i ojca Pawła Bernardt z ok. ur. i zm. rodziców.

Śr

25

listopad

Dzień powszedni

6:30 Różaniec w intencji młodego pokolenia.

7:00 1) Do Mił. Bożego za † ojca Reinharda Wieder.

         2) Do Mił. Bożego za †† rodziców Adelajdę i Gerarda Gogolin, dziadków

                                z obu stron oraz całe pokrew.

Cz

26

listopad

Dzień powszedni

7:00 Do Mił. Bożego za † siostrę Elżbietę w rocz. śm.

16:30 spowiedź dla dzieci.

17: 00 1) W int. nowo przyjętych i wszystkich  ministrantów i ich rodziców

                                                      oraz zm. ministrantów.

          2) Do Mił. Bożego za † ojca Jerzego, rodziców Marię i Franciszka.

Pt

27

listopad

Dzień powszedni

7:00 Do Mił. Bożego za † Rudolfa Zachwey w rocz. śm., rodziców, dziadków obu

                                                       stron, zm. z pokrew.

18:00 /Św. Krzyż/ Do Mił. Bożego za † Jana Marcol, żonę Jadwigę.

So

28

listopad

Dzień powszedni

7:00 1) Do Mił. Bożego za † brata Gerarda, bratową, rodziców i dziadków.

         2) Do Mił. Bożego za † Waldemara Dürschlag w 30 dzień po śm.

18:00 1) Do Boskiej Op. z podzięk. za otrzymane łaski z prośba o dalsze Boże

                         bł. i dary Ducha Świętego.

           2) Do Mił. Bożego za † ojca Franciszka Newerla z ok. ur. i zm. dziadków.

N

 29

Listopad

Pierwsza Adwentu                Kolekta na potrzeby parafii

7:00 Do Mił. Bożego za † żonę i matkę Katarzynę Bernardt z ok. ur. i rocz. śm.

8:15 /Kornice/ Do Mił. Bożego za † Waltra Widriński w 20 rocz. śm.

9:30 Do Mił. Bożego za † Ryszarda Tokarz w I rocz. śm.

11:00 /Św. Krzyż/ Do Mił. Bożego za † Jana Błachut, dziadków i pokrew.

14:30 Nabożeństwo adwentowe.