Intencje mszalne

Aktualne

Po

27

lipiec 

Św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny.

7:00 Do Św. Krzyża, Matki Bożej o bł. i zdrowie na dalsze lata.

 

18:00/Kornice/Do Mił. Bożego za††rodziców Maksymiliana i Katarzynę Mizioch

Wt

28

lipiec

Dzień powszedni

7:00  Do Mił. Bożego za † męża i ojca Alojzego Herud w rocz. śm., zm. rodziców.

 

Śr

29

lipiec

Św. Marty

6:30 Różaniec w intencji młodego pokolenia.

7:00  Do Mił. Bożego za † brata Henryka Wacławczyk w rocz. śm.

                                                      i zm. rodziców.

Cz

30

lipiec

Dzień powszedni

7:00 Do Mił. Bożego za † ojca Emila Piontek z ok. ur.

 

17:00 Do Mił. Bożego za † Waldemara Gottsmann w 30 dzień po śm.

Pt

31

lipiec

 Św. Ignacego z Loyoli, prezb.

7:00 Do Mił. Bożego za † męża i ojca Gintra.

 

18:00 /Św. Krzyż/ Do Mił. Bożego za †† Marię i Adolfa Bronny.

So

1

sierpień

Św. Alfonsa Marii Liugoriego, bp. dk. K.

7:00 W int. czcicieli Matki Bożej.

12:00 /Św. Krzyż/ ślub Jacek Wajda – Sabina Szewczyk.

13:30 /Św. Krzyż/ Do Boskiej Op. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze

     Boże bł. i z drowie w int. Iny i Władysława Niedźwieckich z ok 50 rocz. ślubu.

15:00 /Św. Krzyż/ ślub Łukasz Zapoński – Iga Szynwelska

18:00  Do Mił. Bożego za † Stanisława Franczyk w 12 rocz. śm.

N

2

sierpień

Osiemnasta Zwykła    Kolekta na potrzeby Kurii

Błogosławieństwa prymicyjnego udziela ks. Kamil Bania

7:00 Do Mił. Bożego za †† dziadków Klarę i Jana Posmyk, Marię i Karola

                                                          Gołąbek zm. dzieci.

9:30 W int. Parafian, dzieci chrztu i rocznych

11:00 /Św. Krzyż/  Do Mił. Bożego za † Gertrudę Posmyk z ok. 80 rocz. ur.

14:30 Nieszpory

Po

3

sierpień

Dzień powszedni

7:00 Do Mił. Bożego za †† rodziców, brata i siostrę, zm. dziadków.

Wt

4

sierpień

Św. Jana Marii Vianneya prezb.

7:00 Do Mił. Bożego za †† ojca, dwie matki i brata zm. z pokrew.

 

Śr

5

sierpień

Dzień powszedni

6:30 Różaniec w intencji młodego pokolenia.

7:00 Do Mił. Bożego za †† rodziców Jana i Paulinę Ullrich, dziadków Marcinek

                                                i Ullrich.

18:00 /Kornice/ Do Boskiej Op. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze

                                        Boże bł. i z drowie w int. Anny z ok. 80 rocz. ur.

Cz

6

sierpień

ŚWIĘTO  PRZEMIENIENIA  PAŃSKIEGO

7:00  Do Mił. Bożego za †† rodziców Alojzego i Augustynę Nowak z ok. ur.

                                                                     i rocz. śm.

18:00 Godzina Święta.

Pt

7

sierpień

Dzień powszedni

7:00 W int. czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa.

 

18:00 /Św. Krzyż Do Mił. Bożego za † Annę Lasak i Teresę Czorny.

So

8

sierpień

Św. Dominika

7:00 Do Mił. Bożego za † męża Eugeniusza Garlińskiego z ok. ur.

12:00 ślub Posmyk Paweł – Mludek Anna.

14:00 /Św. Krzyż/ ślub Skupień Krzysztof – Pielużek Ewelina.

18:00 Do Mił. Bożego za † mamę Angelę Kubiczek.

N

 9

sierpień

Dziewiętnasta Zwykła                    Kolekta na potrzeb parafii

7:00 Do Boskiej Op.  Matki Bożej Dobrej Rady z podzięk. za odebrane łaski

         z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę w int. Anny Krzykała z ok. 80 rocz. ur.

9:30 Do Mił. Bożego za †† ojca Jana Baszowiecki w 29 rocz. śm., żonę Marię

                                       i zm. z rodziny.

11:00 /Św. Krzyż/ Do Boskiej Op. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze

                                                    Boże bł. z ok. 5 rocz. ślubu.

14:30 Nieszpory.

Po

10

 sierpień

Św. Wawrzyńca diakona , m.

7:00 Do Mił. Bożego za † męża Alfonsa Wieder z ok. ur. i rocz. śm.

 

18:00 /Kornice/ Do Mił. Bożego za †† dziadków Piskała i Gołąbek.

Wt

11

sierpień

Św. Klary dz.

7:00  Do Boskiej Op. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.

                                       i z drowie w int. Anny Smuda z ok. 80 rocz. ur.

Śr

12

sierpień

Dzień powszedni

6:30 Różaniec w intencji młodego pokolenia.

7:00 Do Boskiej Op. Św. Krzyża z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze

                                      Boże bł. z ok. 40 rocz. ur.

Cz

13

sierpień

Dzień powszedni

7:00 Do Mił. Bożego za † męża i ojca Wilibalda Kaczyna z ok. ur.

 

18:00 W int. czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej  /Różaniec Fatimski/

Pt

14

sierpień

Św. Maksymiliana Kolbego,  m.

7:00 Do Mił. Bożego z podziek. za dar życia z prośbą o zdrowie i opiekę na dalsze

                                                        lata oraz za zm. rodziców.

18:00 /Św. Krzyż/  Do Boskiej Op. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze

                                        Boże bł. i z drowie w int. Danuty  z ok. ur.

So

15

sierpień

UROCZYSTOŚC  WNIEBOWZIĘCIA  NMP

7:00 Do Mił. Bożego za †† rodziców Annę i Pawła Kuroczik, siostrę Krystynę

                                                                 i szwagra Pawła.

9:30 W int. Parafian.

11:00 /Św. Krzyż/  Do Mił. Bożego za † męża Gerarda w rocz. śm.

14:30 Nieszpory

N

 16

sierpień

Dwudziesta  Zwykła       Kolekta na potrzeby parafii.

7:00 Do Boskiej Op. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.

                                i zdrowie w int. Helmuta Grzesiczek z ok. 75 rocz. ur.

9:30 1) Do Mił. Bożego za †† rodziców Jadwigę i Eryka Kubiczek, rodziców

                                                                 Bernard i Kubiczek.

         2) Do Mił. Bożego za † Wacława Sławik 30 dzień po śm.

11:00 /Św. Krzyż/ 1) Do Boskiej Op. MBNP  z podzięk. za odebrane łaski

                     z prośbą o dalsze Boże bł. w int. Hildegardy Wolny z ok. 75 rocz. ur.

14:30 Nieszpory

Po

17

sierpień

Ur. św. Jacka  głównego patrona metropolii górnośląskiej  

7:00 Do Mił. Bożego za † matkę Annę Mikuła w rocz. ur. i 10-tą rocz. śm., zm.

                                         rodziców oraz dusze w czyść. cierp.

17:00 / Kornice/ Do Mił. Bożego za † męża i ojca Gintea Weihs

20:00 Nabożeństwo dla Duchowych Pielgrzymów

Wt

18

sierpień

Dzień powszedni

7:00 Do Boskiej Op. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.

                                  i z drowie w int. córki Barbary z ok. 50 rocz. ur.

17:00 / Kornice/ Do Mił. Bożego za † Bogusława Miazga w 30 dzień po śm.

20:00 Nabożeństwo dla Duchowych Pielgrzymów

 

Śr

19

sierpień

Dzień powszedni

6:30 Różaniec w intencji młodego pokolenia.

7:00 Do Mił. Bożego za †† rodziców Jana i Annę Bernard w rocz. śm. i ur.

                                             za zm. męża Ericha.

20:00 Nabożeństwo dla Duchowych Pielgrzymów

Cz

20

sierpień

Św. Bernarda, opata i dk. K.

7:00 Do Mił. Bożego za † męża Engelberta z ok. 75 rocz. ur. i rocz. śm.

 

20:00 Nabożeństwo dla Duchowych Pielgrzymów

Pt

21

sierpień

Św. Piusa X, pp.

7:00 Do Mił. Bożego za † ojca Franciszka Sitek z ok. rocz. śm. i matkę Marię.

18:00 /Św. Krzyż/ Do Mił. Bożego za † Stefana Ciuła z ok. ur. od sąsiadów

                                                                               i znajomych.

19:00 Nabożeństwo dla Duchowych Pielgrzymów- pielgrzymka do Św. Krzyża

So

22

sierpień

Najśw. Maryi Panny, Królowej

7:00 Do Mił. Bożego za † męża i ojca Helmuta Wolny w rocz. śm.

12:00 /Św. Krzyż/ ślub Pikul Michał – Cierpisz Iwona.

18:00 Do Mił. Bożego za † ojca Alojzego z ok. ur.

N

 23

sierpień

Dwudziesta Pierwsza  Zwykła    Kolekta na potrzeby parafii

7:00 Do Mił. Bożego za † ojca Alfonsa Nowak z ok. ur.

9:30 Do Mił. Bożego za † męża i ojca Józefa Rutyna, rodziców i pokrew.

11:00 /Św. Krzyż/ Do Mił. Bożego za † męża i ojca Józefa Herud w rocz. śm.

14:30 Nieszpory.

Po

24

sierpień

Święto św. Bartłomieja  Ap.

7:00 Do Mił. Bożego za †† ciotki Jadwigę Wieczorek, Zofię i Paulinę Zając.

 

Wt

25

sierpień

Dzień powszedni

7:00 Do Mił. Bożego za †† rodziców Jadwigę i Jana zm. z rodziny.

 

Śr

26

sierpień

Ur. Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej

6:30 Różaniec w intencji młodego pokolenia.

7:00  Do Mił. Bożego za † mamę Annę Krzykała z ok. rocz. śm., dziadków

                                                 Antoniego, Wiktorię i Annę Posmyk.

 

Cz

27

sierpień

Św. Moniki

7:00  Do Mił. Bożego za † matkę Annę Posmyk.

17:00 / Kornice/ Do Boskiej Op. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze

              Boże bł. i z drowie w int. Marty i Romana Migus z ok. 25 rocz. ślubu.

Pt

28

sierpień

Św. Augustyna bp. i dk. K.

7:00  Do Mił. Bożego za † ojca Gerharda w rocz. śm., matkę Hildegardę.

18:00/Św. Krzyż/  Do Boskiej Op. Św. Krzyża z podzięk. za odebrane łaski

                   z prośbą o dalsze  Boże bł. i zdrowie w int. Julii i Stanisława Mrówka

                                                            z ok. 50 rocz. .ślubu.

So

29

sierpień

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

7:00 Do Mił. Bożego za † matkę Katarzynę z ok. ur. i rocz. śm., zaginionego ojca

                                                         Pawła i brata Augusta.

16:00 spowiedź dla dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem roku szkolnego.

18:00 Do Mił. Bożego za † Jerzego Bulok w rocz. śm.

N

30

sierpień

Dwudziesta Druga Zwykła     kolekta na potrzeby Kurii

7:00 Do Mił. Bożego za †† rodziców Leokadię i Czesława Rodak

9:30 Do Mił. Bożego za † męża Henryka w rocz. śm.

11:00 /Św. Krzyż/ Do Mił. Bożego za † żonę Bogusławę Merta z ok. ur.

14:30 Nabożeństwo

Po

31

sierpień

Dzień powszedni

7:00 1) Do Mił. Bożego za † matkę Jadwigę w rocz. śm. zm. rodziców,

                                       rodzeństwo  i dziadków z obu stron.

         2)

Wt

1

wrzesień

Bł. Bronisławy, dz., patronki diecezji opolskiej

7:00 Do Mił. Bożego za † wujka Alfreda Nowak zm. rodziców.

8:00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego.

Śr

2

wrzesień

Dzień powszedni

6:30 Różaniec w intencji młodego pokolenia.

7:00 1) Do Mił. Bożego za † Gertrudę Posmyk w I rocz. śm.

        2) Do Boskiej Op. MBDR z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze

                              Boże bł. i zdrowie z ok. ur.

 

Cz

3

wrzesień

Św. Grzegorza Wielkiego pp. dk. K.

7:00 Do Mił. Bożego za †† Katarzynę i Franciszka Pieczarek, córkę Paulinę i pok.

17:00 Do Mił. Bożego za †† rodziców Agnieszkę i Jerzego Kordula.

18:00 Godzina Święta

Pt

4

wrzesień

Dzień powszedni

7:00 W int. czcicieli NSPJ

18:00 /Św. Krzyż/ Do Boskiej Op. MB Częstochowskiej z podzięk. za odebrane

                łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w int. nowożeńców Agnieszki

                                              i Marcina oraz rodzin Zajdel i Filec.

19:00 Do Boskiej Op. z prośbą o dary Ducha Świętego w int. młodzieży

                                  na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

So

5

wrzesień

Dzień powszedni

7:00 W int. czcicieli Matki Bożej.

18:00 1) Do Boskiej Op. ŚW. Krzyża z podzięk. za odebrane łaski z prośbą

                o dalsze  Boże bł.  i zdrowie dla całej rodziny z ok. 40 rocz. ślubu.

            2) Do Mił. Bożego za † mamę Katarzynę Bernardt.

N

6

wrzesień

Dwudziesta Trzecia Zwykła. Kolekta na parafii

Dożynki Gminne w Krowiarkach

7:00 Do Boskiej Op. Św. Krzyża z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalsze

                            Boże bł. i zdrowie w int Łukasza z ok. ur.

8:15 /Kornice/ Do Mił. Bożego za † męża i ojca Henryka Kubik, rodziców i brata.

9:30 W int. Parafian, dzieci chrztu i rocznych.

11:00 /Św. Krzyż/ Do Mił. Bożego za † ojca Jozefa Chmiela z ok. ur.

14:30 Nabożeństwo.